Suivre

In de ochtenden dragen we bij aan het werk op het klooster. In het bos is een takkenwal gemaakt, de kas van de waterzuivering heeft een grondige schoonmaakbeurt gehad, er wordt gewerkt in de bakkerij en achter de brouwerij zijn heel veel bierflesjes gesorteerd.

· · Web · 0 · 0 · 0
Inscrivez-vous pour prendre part à la conversation
Framapiaf

Le réseau social de l'avenir : Pas d'annonces, pas de surveillance institutionnelle, conception éthique et décentralisation ! Possédez vos données avec Mastodon !