οι VPS διακομιστές που φιλοξενούμε και όλα τα δευτερεύοντα συστήματα, έχουν επανεκκινηθεί. χωρίς προβλήματα ως τώρα. εκκρεμεί το κυρίως shared hosting μηχάνημα.

Afficher le fil de discussion

ξεκινάει reboot στο κυρίως μηχάνημα φιλοξενίας (shared hosting)

Afficher le fil de discussion

ανέβηκε και το κυρίως μηχάνημα, τεχνικές εργασίες για σήμερα τέλος..

Afficher le fil de discussion
Inscrivez-vous pour prendre part à la conversation
Framapiaf

Le réseau social de l'avenir : Pas d'annonces, pas de surveillance institutionnelle, conception éthique et décentralisation ! Possédez vos données avec Mastodon !