οι VPS διακομιστές που φιλοξενούμε και όλα τα δευτερεύοντα συστήματα, έχουν επανεκκινηθεί. χωρίς προβλήματα ως τώρα. εκκρεμεί το κυρίως shared hosting μηχάνημα.

ξεκινάει reboot στο κυρίως μηχάνημα φιλοξενίας (shared hosting)

ανέβηκε και το κυρίως μηχάνημα, τεχνικές εργασίες για σήμερα τέλος..

Inscrivez-vous pour prendre part à la conversation
Framapiaf

Le réseau social de l'avenir : pas de publicité, pas de surveillance institutionnelle, conception éthique et décentralisation ! Gardez le contrôle de vos données avec Mastodon !