ξεκινάει reboot στο κυρίως μηχάνημα φιλοξενίας (shared hosting)

Suivre

ανέβηκε και το κυρίως μηχάνημα, τεχνικές εργασίες για σήμερα τέλος..

· · Web · 0 · 0 · 0
Inscrivez-vous pour prendre part à la conversation
Framapiaf

Le réseau social de l'avenir : pas de publicité, pas de surveillance institutionnelle, conception éthique et décentralisation ! Gardez le contrôle de vos données avec Mastodon !