Αυτό το Σάββατο 24/4, θα γίνουν εργασίες αναβάθμισης στην υπηρεσία cloud (nextcloud) της Πρίζας. Υπολογίζουμε η υπηρεσία να είναι σε λειτουργία συντήρησης για περίπου 15'-30' κάποια στιγμή μεταξύ 10πμ και 1μμ.

Suivre

καλημέρες! ξεκινάμε σιγά σιγά με την αναβάθμιση του nextcloud... συντηρηση mode on σε 3...2...1...

· · Web · 0 · 0 · 0
Inscrivez-vous pour prendre part à la conversation
Framapiaf

Le réseau social de l'avenir : Pas d'annonces, pas de surveillance institutionnelle, conception éthique et décentralisation ! Possédez vos données avec Mastodon !