σιγα σιγα, ξεκινάνε οι επανεκκινήσεις όλων των συστημάτων web της Πρίζας.. ελπίζουμε χωρίς απρόοπτα, να είμαστε ξανά πάνω σε 15' μαξ.

Inscrivez-vous pour prendre part à la conversation
Framapiaf

Le réseau social de l'avenir : pas de publicité, pas de surveillance institutionnelle, conception éthique et décentralisation ! Gardez le contrôle de vos données avec Mastodon !