αναβάθμιση OS του κυρίως hosting machine σήμερα.. αναμένονται πτώσεις υπηρεσιών για μερικά δευτερόλεπτα αργότερα το βράδυ, που θα ολοκληρωθούν με ένα ολιγολεπτο "blackout", λόγω επανεκκίνησης του μηχανήματος..

Suivre

ξεκίνησε το σημαντικό κομμάτι αναβαθμίσεων υπηρεσιών, ιστοσελίδες και email θα επηρεαστούν για λίγο. αναμένεται ολιγόλεπτο downtime μέχρι να ολοκληρωθούν.

· · Web · 1 · 1 · 1

όλες οι υπηρεσίες έχουν αναβαθμιστεί και δουλεύουν κανονικά... (με μια πρώτη ματιά...).
μόλις ολοκληρωθεί ένα ακόμα backup, θα γίνει και ένα reboot για να μπει ο τελευταίος πυρήνας του λειτουργικού.

μετά από 223 ημέρες uptime, ξεκινάει το πρώτο reboot του 2022.
ολιγόλεπτο downtime....

εδώ και 20' περίπου όλα τρέχουν κανονικά ξανά. τέλος εργασιών.

Inscrivez-vous pour prendre part à la conversation
Framapiaf

Le réseau social de l'avenir : pas de publicité, pas de surveillance institutionnelle, conception éthique et décentralisation ! Gardez le contrôle de vos données avec Mastodon !