Στα σημαντικά νέα της ημέρας, ο πολύ καλός άνθρωπος Martin Wimpress έδωσε στα dedian-οειδή ένα νέο, πολύ χρήσιμο εργαλείο:

deb-get makes is easy to install and update .debs published in 3rd party apt repositories or made available via direct download on websites or GitHub release pages.

github.com/wimpysworld/deb-get

Εμείς θα δίνουμε ένα απλό:
sudo deb-get install mattermost-desktop
αλλά πάλι θα μας τη λέει ο @tromo για το systemd 🤣 🤣

Suivre

@foufoutos @tromo@libretooth.gr
παιζει και σε devuan λογικά! :P

· · Web · 0 · 0 · 0
Inscrivez-vous pour prendre part à la conversation
Framapiaf

Le réseau social de l'avenir : pas de publicité, pas de surveillance institutionnelle, conception éthique et décentralisation ! Gardez le contrôle de vos données avec Mastodon !