Στα φιλοξενούμενα hosting της Πρίζας προσφέρουμε διάφορα webmail. ένα από αυτά είναι και το rainloop που όμως δε συντηρείται πλέον και έχει αρκετά θέματα ασφαλείας.
ήρθε λοιπόν καιρός για μεταφορά μας στο fork του rainloop, το snappymail. ήδη έχει στηθεί και δοκιμάζεται, ενώ τις επόμενες ημέρες θα γίνει κανονικό migration δεδομένων και κατάργηση του rainloop.
οι διαφορές ελάχιστες και ενδεχομένως οι περισσότερ@ που το χρησιμοποιουν, να μη καταλάβουν την αλλαγή.

Suivre

πολυ απλο τελικά, migration done!
τέλος το rainloop, αντικαταστάθηκε.
πλέον παίζει μόνο snappymail.

εννοείται αν δειτε κάποιο πρόβλημα, επικοινωνείτε μαζί μας.

· · Web · 0 · 0 · 0
Inscrivez-vous pour prendre part à la conversation
Framapiaf

Le réseau social de l'avenir : pas de publicité, pas de surveillance institutionnelle, conception éthique et décentralisation ! Gardez le contrôle de vos données avec Mastodon !