απρογραμμάτιστη διακοπή υπηρεσιών στο κυρίως hosting machine.. κάποια λεπτά με καθυστερήσεις ή κάτω κάποιες υπηρεσίες. πλέον όλα τρέχουν κανονικά.

κάτω για περίπου 15' . οι εργασίες συνεχίζονται και όλες οι υπηρεσίες έχουν ανέβει ξανά. μπορεί να υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στις σελίδες, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

Afficher le fil de discussion
Stin Priza a partagé

Dear relay operators,

Any relays running Tor versions 0.2.9 and 0.4.0.x will soon be rejected from the network, so please upgrade your relay as soon as possible.

Thank you for your help powering Tor. community.torproject.org/relay #TorRelays

αναβαθμίσεις, αναβαθμίσεις,
αναβαθμίσεις... δε σταματάνε ποτέ.. :)
χθες και σήμερα χαρακτηριστικά αναβαθμίστηκαν : nextcloud, matomo, roundcube της Πρίζας και κάποιοι κώδικες φιλοξενούμενων σε mediawiki, wordpress, drupal.

όλα πάλιonline. ~5' συνολικό downtime για σελίδες-email.

μικρο downtime στο κεντρικό hosting μηχάνημα για απαραίτητη επανεκκίνηση.

Δεν προχωρήσαμε σε εργασίες χθες, αυτές θα γίνουν τελικά το πιθανότερο αύριο βράδυ 19/3, την ίδια ώρα.

Afficher le fil de discussion

Τεχνικές εργασίες τη Τρίτη 17/3 το βράδυ 23.00 - 23.30, σε όλα τα hosting της Πρίζας. Υπολογίζουμε max downtime περίπου 15' .

τεχνικές εργασίες στα hosting αυτή τη Κυριακή και Δευτέρα 29-30/12/2019.. με πιθανό downtime ~15'-30' συνολικά.
τελευταίες τεχνικές εργασίες για το 2019..
( για ένα σταθερό 2020 ;-) )

STOP the sale of .ORG! Tell @icann_president and @ICANN board chair to stop the sale of @piregistry to private equity. @SullivanISOC & @jnevett need to listen to . Add your name to the opposition. Sign the letter. SaveDotOrg.org

Déplier
Framapiaf

Le réseau social de l'avenir : Pas d'annonces, pas de surveillance institutionnelle, conception éthique et décentralisation ! Possédez vos données avec Mastodon !